• 1

bytove-domy-jakubcik
...BYTY A DOMÁCNOSTI

elektro jakubcik-domaci
...BYTOVÉ DOMY

elektro-jakupciík-odpocinkove-objekty
...OBJEKTY K ODPOČINKU

elektro jakubcik-firmy
... PRŮMYSL A ENERGETIKA

Měření dotykových a krokových napětí

Měření dotykových a krokových napětí

Naše firma Elektro Jakubčík Nepomuk provádí měření dotykových a krokových napětí v souladu s ČSN EN 50522. Cílem měření je zjistit úroveň dotykových napětí na objektech v blízkosti elektrického zařízení a návrh možných opatření v případě překročení povolených mezí. Měření se provádějí ve spolupráci s majitelem objektu a provozovatelem DS. Měří se na všech bodech v okolí objektu, se kterými mohou přijít osoby do styku.
Měření se provádí na frekvencích odlišných od 50Hz. Tím se zamezí ovlivnění výsledků a měření tak poskytuje nezkreslené hodnoty.
Součástí prováděných měření bývá obvykle i měření krokových napětí v okolí zařízení provozovatele DS.

Zpětné vlivy

Naše společnost Elektro Jakubčík Nepomuk provádí měření zpětných vlivů odběrů a zdrojů připojených k DS včetně posouzení naměřených hodnot s platnými legislativními požadavky. Naši pracovníci se dále podílejí na hledání a návrhu možných opatření vedoucích ke zlepšení naměřené úrovně kvality elektřiny. Zajišťujeme jak měření orientační pro potřeby zmapování úrovně kvality elektřiny, tak i měření přesná v souladu s ČSN EN 61000-4-30, pro která disponujeme řadou analyzátorů třídy A. Jsme schopni provádět i rozsáhlejší měření s osazením více měřících míst. Měření zpětných vlivů zařízení resp. kvality elektřiny provádíme až do napěťové hladiny 110 kV včetně.

Odběr, úspory

Měření el. odběru za účelem návrhů úspor, popřípadě regulace a snížení rezervovaného výkonu

Pomocí energetických analyzátorů, popřípadě zaslaných dat provádíme komplexní analýzu činného a jalového odběru a podle možností u odběratele navrhujeme opatření na snížení rezervovaného příkonu.

Vliv kompenzačních zařízení

Měření vlivu kompenzačních zařízení na signál HDO

Kompenzační zařízení mohou způsobovat snížení úrovně signálu HDO. Zpravidla se k jednotlivým projektům těchto zařízení vyjadřujeme v rámci připojovacího řízení na popud provozovatelů sítí. Pokud při výpočtu vyjde nepřípustné ovlivnění signálu HDO, nebo zatížení vysílače podle platných PPDS a PNE 33 3430-6 navrhneme vhodná opatření. Následně pak měříme skutečnou účinnost opatření při uvedení do provozu a dáváme provozovateli sítě konečné vyjádření. K měření používáme speciální registrační měřící přístroj.

Problematika HDO

Měření úrovní signálu HDO v energetických sítích

Měření impedancí sítí na frekvencích HDO
Měření vlivu výrobních a kompenzačních zařízení na signál HDO
Provádí se specializovaným digitálním měřícím přístrojem VAfi-metr s možností záznamu měřených dat. Toto měření bývá například součástí posouzení vlivu zařízení na úroveň signálu HDO v souladu s platnými PPDS.

Číst dál: Problematika HDO

Elektro Jakubčík Nepomuk

elektrorevizeNaše firma Elektro Jakubčík Nepomuk působí na trhu již 20 let a poskytuje svým zákazníkům odborné, kvalitní a především komplexní služby v oblasti elektrotechniky.
Zajišťujeme veškerý servis od elektromontáže, výroby, oprav až po kompletní elektroinstalaci, dokumentaci a revize. Mezi naše další služby patří prodej a dodávka elektroinstalačního materiálu, údržba zařízení nebo montáže hromosvodů.
Díky rozsahu nabízených prací a služeb dokážeme uspokojit i požadavky nejnáročnějších zákazníků mezi které patří např. domácnosti, firmy, podniky nebo závody.