• 1

bytove-domy-jakubcik
...BYTY A DOMÁCNOSTI

elektro jakubcik-domaci
...BYTOVÉ DOMY

elektro-jakupciík-odpocinkove-objekty
...OBJEKTY K ODPOČINKU

elektro jakubcik-firmy
... PRŮMYSL A ENERGETIKA

Regulace U/Q

Větší množství připojené rozptýlené výroby v sítích NN a VN má přímý dopad na stávající poměry v distribučních sítích (DS). Jednou ze základních změn je snižování celkové spotřeby v těchto sítích a v nejednom případě i otáčení směru toku činného výkonu v době nějvětší výroby, zejména pak u fotovoltaických elektráren. Změny toku činného a jalového výkonu jsou zdrojem větších napěťových rozptylů, které se pak dotýkají povolených pásem pohybu napětí definovaných v platných standardech (ČSN EN 50160, PPDS apod.) a přímo tak ovlivňují zařízení připojená k DS.

Číst dál: Regulace U/Q

Regulace jalového výkonu

Regulace jalového výkonu v režimu odběru a výroby

Provádíme analýzu el. veličin fotovoltaických, větrných, bioplynových a event. jiných výroben a následně navrhneme optimální řešení včetně dodávky a uvedení do provozu. Tím se dosáhne podstatného snížení plateb za nevyžádanou dodávku jalové kapacitní energie a za účiník.

Hradicí členy HDO

Pro omezení vlivu zdrojů na úroveň signálu HDO se používají hradicí členy. Jsou to paralelní rezonanční obvody naladěné na frekvenci HDO zapojené mezi zdroj a síť.
Na základě síťového výpočtu navrhujeme jejich parametry a dodáváme je.

Měření vlivu výrobních zařízení na signál HDO

Výrobní zařízení způsobují zpravidla určité snížení úrovně signálu HDO v síti. Pro posouzení míry vlivu příslušného zdroje je podstatné měření úrovně tohoto signálu v místě jeho připojení.

To provádí naše firma speciálním digitálním měřícím přístrojem s možností záznamu dat. Součástí zprávy z měření je posouzení vlivu zdroje na úroveň signálu HDO v souladu s platnými PPDS a PNE 33 3430-6, včetně návrhu opatření.

Studie a projekty

Studie připojitelnosti
pro zdroje elektrické energie (fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, stanice na biomasu, kogenerační jednotky a další) připojované do distribučních sítí NN, VN a VVN.
Studie jsou zpracovávány v souladu s Přílohou 4 PPDS a vydávanými stanovisky distributorů.
Studie zpracováváme pro celé území České a Slovenské republiky.

Číst dál: Studie a projekty

Elektro Jakubčík Nepomuk

elektrorevizeNaše firma Elektro Jakubčík Nepomuk působí na trhu již 20 let a poskytuje svým zákazníkům odborné, kvalitní a především komplexní služby v oblasti elektrotechniky.
Zajišťujeme veškerý servis od elektromontáže, výroby, oprav až po kompletní elektroinstalaci, dokumentaci a revize. Mezi naše další služby patří prodej a dodávka elektroinstalačního materiálu, údržba zařízení nebo montáže hromosvodů.
Díky rozsahu nabízených prací a služeb dokážeme uspokojit i požadavky nejnáročnějších zákazníků mezi které patří např. domácnosti, firmy, podniky nebo závody.