Reference

Jméno/Název Místo Popis    
Hostinec na Faře Vrčeň Provozovna Oprava osvělení  
DHW Paleček Nepomuk Provozovna Montáž elektroinstalace měření a regulace tepelného čerpadla
Pečenkovi Vrčeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Formule shop  České Budějovice Provozovna Oprava elektroinstalace  
Boty a botičky Písek Provozovna Oprava elektroinstalace  
EPLcond Horažďovice Nádražní budova Montáž elektroinstalace akumulační topný systém
EPLcond Pačejov Nádražní budova Montáž elektroinstalace  
Raškovi Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Kubečkovi Nepomuk Byt Montáž elektroinstalace  
Chalupovi Pačejov Rodinný dům Montáž elektroinstalace regulace topného systému
EPLcond Pačejov Nádražní budova Montáž elektroinstalace  
EPLcond Chlumčany Nádražní budova Montáž elektroinstalace topný systém
DHW Paleček Nepomuk Provozovna Montáž elektroinstalace tepelné čerpadlo
Kočovských Bělčice Rodinný dům Montáž elektroinstalace regulace topného systému
Reslerovi Lnáře Rodinný dům Montáž elektroinstalace regulace topného systému
Chaloupkovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace regulace topného systému
Boudovi Vrčeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Kristovi Neurazy Rodinný dům Montáž elektroinstalace tepelné čerpadlo
Čejkovi Zámlýní Rodinný dům Montáž elektroinstalace regulace topného systému
Šmerákovi Nepomuk Rodinný dům Montáž osvělení  
Špetovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Venclovi Záhoří Rodinný dům Montáž elektroinstalace akumulační topný systém
Ptáčkovi Klikařov Rodinný dům Montáž elektroinstalace automatika vodárny
Rackovi Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Jatky Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace kompenzace jalového proudu
Jatky Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace kanceláře
p. Beránek Vrčeň Provozovna Oprava elektroinstalace ovládání míchačky a vodárny
pí. Červenková Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Sportovní středisko Žinkovy Provozovna Oprava elektroinstalace hlídání hladin vodárny
p. Haase Plzeň Provozovna Oprava elektroinstalace  
Vrčeň Škola Oprava osvělení  
Jatky Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace kanceláře
Fialovi Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Šperlovi Třebčice Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Jatky Blovice Provozovna Servis provozu  
Martínkovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
DHW Paleček Stod Bytový dům Montáž elektroinstalace centrální kotelna
Obec Oselce Oselce Vodárna Oprava elektroinstalace dálkové přenosy
p. Eisman Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
SBD Žinkovy Bytový dům Montáž elektroinstalace centrální vodárny
Gulovi Kozlovice Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Kocourovi Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Jatky Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace napájení ČOV
Pension Korýtko Horská Kvilda Provozovna Oprava elektroinstalace a osvětlení
pí.Valkové Měčín Rodinný dům Montáž elektroinstalace automatika vodárny
p. Hraběta Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace automatika vodárny
Arnoštovi Mladý Smolivec Rodinný dům Montáž elektroinstalace automatika vodárny
p.Třešňák Ždírec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Houškovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Pension Korýtko Horská Kvilda Provozovna Oprava elektroinstalace a rozvodů TV
Pekařství p. Pondělík Blovice Provozovna Oprava osvělení  
Kuthanovi Chlumy Rodinný dům Montáž elektroinstalace automatika vodárny
Pila  Nehodív Provozovna Oprava elektroinstalace napájení pásové pily
DKS Žinkovy Provozovna Oprava elektroinstalace ovládání vrtů vodárny
Sportovní středisko Žinkovy Provozovna Oprava elektroinstalace  
Pastuchovi Dořánky Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
p. Faměra Blatná Polyfunkční dům Montáž elektroinstalace  
Pila Kašpar Zahrádka Provozovna Oprava elektroinstalace  
Letní tábor Přebudov   Oprava elektroinstalace napájení vrtů
DHW Paleček Dvorec Kontejnerová kotelna Montáž elektroinstalace  
Benzina  Nepomuk Provozovna Oprava elektroinstalace  
p. Veselý Dvorec Provozovna Oprava elektroinstalace  
Šitinovi Mirošov Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Gregušovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Pytlíkovi Plzeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Šperlovi Třebčice Rodinný dům Montáž elektroinstalace solární ohřev
Chaloupkovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Koželuhovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Skalovi Vrčeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Jatky Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace provoz expedice a lednic
Markvartovi Vrčeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Maškovi Březí Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Vajskébrovi Vrčeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Ondruškovi Ždírec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
MěÚ Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace objekt veřejných WC
Euromusic Plzeň Provozovna Montáž elektroinstalace  
Panešovi Neurazy Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
DHW Paleček Nepomuk Provozovna Montáž elektroinstalace sklady
pí. Bohatá Nepomuk Byt Montáž elektroinstalace  
Vrčeň Provozovna Oprava elektroinstalace  
p. Škarda Neurazy Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Černých Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Strolených Vrčeň Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Baštářovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Norma, k.s. Nepomuk Provozovna Oprava osvělení  
p. Špeta Žinkovy Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Pekařství p. Pondělík Dvorec Provozovna Montáž elektroinstalace řízení nabíjení parního bojleru
Hladíkovi Nekmíř Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Čekanovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Benzina  Nepomuk Provozovna Montáž elektroinstalace venkovní výbojkové osvětlení
Beránkovi Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Kolářovi Dvorec Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
BTF Blatná Provozovna Dodávka technologie  
Jatky Blovice Provozovna Montáž elektroinstalace objekt nové expedice
Václavkovi Nepomuk Rodinný dům Montáž elektroinstalace  
Špirkovi Ždírec Rodinný dům Montáž elektroinstalace